Impresum

Naziv Medija: Radio Ljubav

Poslovno ime: Radio Ljubav doo

Naselje Kneza Lazara broj 4, 35000 Jagodina, Srbija

Glavni urednik: Slobodan Rakic

Telefon:
+381 35 252 966
+381 69 601 700

e-mail:
ljubav.radio@gmail.com

Izvršavanje obaveza koje Radio Ljubav  d.o.o. ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnom informisanju i medijima i podzakonskim akatima donetim u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

Registracioni broj medija RADIO LJUBAV  RA000268